<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. سیستم های اطلاعات مدیریت
سیستم های اطلاعات مدیریت حیدری
سیستم های اطلاعات مدیریت حیدری حیدری  

سیستم های اطلاعات مدیریت

کد کتاب 101012

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

(مفاهیم ، ساختار، توسعه و ارزیابی)

مولفین:

دکتر فرهناز صدوقی - دکتر عباس شیخ طاهری - دکتر زهرا میدانی - دکتر لیلا شاهمرادی

تعداد صفحه
276
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید سیستم های اطلاعات مدیریت

کتاب های مرتبط با سیستم های اطلاعات مدیریت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند