منابع آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی (ارزیابی فناوری سلامت HTA)


تاریخ: 1397/10/10


تعداد بازدید: 621
منابع آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی (ارزیابی فناوری سلامت HTA)

راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد

ناپیوسته رشته های گروه پزشكی

سال تحصیلی  98-99

 

داوطلبان عزیز آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی :

لیست منابعی که در پیش رو دارید به منظور راهنمایی و هدایت شما جهت آماده شده برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراهم شده است.

در این خصوص توجه شما را به نکات زیر جلب می نمائیم:

1- با توجه به اینکه آزمون کارشناسی ارشد، رقابتی برای سنجش و انتخاب آماده ترین و شایسته ترین افراد از لحاظ علمی برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی تکمیلی می باشد، و محدود نمودن این رقابت به تعداد محدودی منبع مشخص فاقد توجیه علمی و منطقی می باشد، لذا معرفی منابع به معنی انحصار و محدودیت آزمون به این معنا نبوده و داوطلبان برای توفیق بیشتر در آزمون ورودی بایستی مطالعات گسترده و متنوع تری را در زمینه های مربوطه داشته و به سطح مناسبی از احاطه و تسلط دست یابند.

2- در مورد کلیه منابع اعلام شده آخرین چاپ منبع یا ترجمه آن بایستی مورد استفاده قرار گیرد.

3- آزمون درس زبان بصورت عمومی ، شمال درک متون و واژگان عمومی زبان در سطح انگلیسی Upper intermediate )متوسط به بالا) برگزار می شود. لذا جهت آماده شدن برای آزمون فوق الذکر مطالعه کتابهای زیر می تواند مفید باشد:

  1. Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008. (افست در بازار موجود می باشد)
  2.  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.  2007. (افست در بازار موجود می باشد)
  3. Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391). (انتشارات سمت)
  4. Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. 2000. (افست در بازار موجود می باشد)
  5. Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications. (انتشارات جنگل)
  6. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press. (افست در بازار موجود می باشد)

 

منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی سال تحصیلی  98-99

 

        ارزیابی فناوری سلامت (HTA)

دروس مربوطه

منابع آزمون

روشهای آماری

-اصول و روشهای آمار زیستی دانیال(Daniel w) مترجم : محمد تقی آیت اللهی ناشر امیر کبیر ، تهران

- روشهای آماری و شاخص های بهداشتی دکتر کاظم محمد و همکاران

اصول و روشهای اپیدمیولوژی

-مبانی اقتصاد بهداشت و درمان دکتر سعید آصف زاده ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1382

-اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه سوفی ویتر و همکاران ، ترجمه دکتر ابوالقاسم پوررضا ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، تهران ، 1383

-اقتصاد مراقبت سلامت دکتر فرید عبادی فرد آذر

نظام سلامت

-مبانی مدیریت استیفن رابینز و دیوید دی سنزو ترجمه: سید محمد اعرابی و همکاران . تهران انتشارات پژوهشهای فرهنگی چاپ سوم 1384

-سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل مهدی ایران نژاد پاریزی و پرویز ساسان گهر تهران انتشارات موسسه علوم بانکداری چاپ نهم 1385

فصول 1و2  گزارش جهانی سلامت سال 2000 ، نظام های سلامت: ارتقای عملکرد ، انتشارات سازمان جهانی بهداشت، نسخه انگلیسی در پیوند زیر موجود است

http://www.who.int/whr/2111/en/

ترجمه فارسی آن توسط موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ در سال 1382 منتشر شده بود.

http://ph.sbmu.ac.ir/uploads/PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm

قابل دسترس می باشد:

پیوست1 از جلد 1 تحت عنوان آشنایی با پزشک خانواد که در صفحه خانگی بالا فاصله پس از فصل 6 کتاب قرار گرفته است.

فصل7: گفتارهای 1و3

فصل14: گفتارهای 5، 7 و 8

کتاب مدیریت بهداشت و درمان تالیف دکتر سعید آصف زاده و دکتر عزیز رضاپور ، نشر حدیث امروز؛ 1385 ؛ فصول 5 ،6 ، 19

 

 

برای مشاوره بیشتر با مشاورین انتشارات جعفری نوین تماس حاصل فرمایید.

02166493154