آخرین بروزرسانی دوشنبه 1401/11/10

برترین کتاب های کاپلان2022


تاریخ: 1400/11/25


تعداد بازدید: 796
شرح مختصری از کتاب برگزیده ی Usmle Step 1

کتاب های مرحله ی 1USMLE  برای بار نخست در 30 سال اخیر به عنوان منبعی توسط دانشجویانی که اخیرا این امتحان را گذرانده اند و اساتید برتر آن تایید شده است برای آماده سازی پزشکان به چاپ رسید.هر نسخه ی این کتاب سالانه به کمک تخصص و تجربه های بسیاری از دانشجویان و اساتید به صورت کامل بازنگری می شود و نسخه ی جدید این کتاب هم همانند نسخ قبلی مورد بررسی واقع شده است

نسخه ی سی و دوم این کتاب که در سال 2022 به چاپ رسیده دارای چارچوبی کاملا استاندارد برای مرحله ی اول است به صورت کامل در خصوص اصول اولیه و بخش سیستم اندام با بیش از 1000 تصویر بالینی رنگی در رابطه با آمادگی برای امتحان و اطلاعات کلیدی ، جداول خلاصه شده و نمودارهای مقایسه ای با بیانی شیوا به چاپ رسیده است .

در این کتاب ابتدائاً تصاویر بصری موجود از بیماران و آسیب شناسی ها بررسی وسعی شده فرصت هایی برای بهبود و ارتغاع زبان مورد استفاده برای توصیف بیماران ناتوان پیدا شود ، برای مثال عقب ماندگی با ناتوانی ذهنی جایگزین شده و سایراصطلاحات همانند الکلی ها ، سیگاری ها ، صرع با زبان مناسب آن جایگزین شده اند و هم چنین اصطلاحات مربوط به جنسیت و هویت جنسیتی مورد بررسی واقع شده اند.

برای دریافت اطلاعات پیش تر در رابطه با آزمون USMLE کلیک نمایید.

جهت خرید کتاب First Aid for the Usmle Step1 2022 کلیک نمایید.

 

 

 

 

USMLE Step1 Lecture Notes 2022 PHYSIOLOGY

علم فیزیولوژی در زیر مجموعه ی زیست شناسی قرار می گیرد و شامل موضوعات اندام ها، آناتومی،سلول ها، ترکیبات بیولوژیکی و نحوه ی ارتباط آنها می شود. این علم به مطالعه عملکرد داخلی موجودات و شیوه ی ارتباط آنها با دنیای اطراف می پردازد. ریشه ی این علم به کشور هند و مصر بازمی گردد و قدمت این رشته علمی انقدر زیاد است که حداقل به زمان بقراط ( پدر علم پزشکی) آن را نسبت داده اند. فیزیولوژی شامل شاخه های سلولی، سیستم ها، تکاملی، دفاعی و ورزشی می شود.

  برای خرید کتابUSMLE Step1 Lecture Notes 2022 PHYSIOLOGY کلیک نمایید.

USMLE Step1 Lecture Notes 2022 PHARMACOLOGY

فارماکولوژی شاخه ای از داروسازی و زیست شناسی می باشد. این رشته واکنش داروها بر بدن انسان و موجود زنده را بررسی می کند و تاثیر زیست شناسی این ترکیبات را بر بدن بررسی می کند. داروشناسی شامل دوبخش فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک است.

به مطالعه اثرات داروها بربدن فارماکودینامیک می گویند و به اثرو رفتار بدن بر روی داروها فارماکوکینتیک می گویند. نکته ی لازم به ذکر این است که داروشناسی و داروسازی دو واژه ی مجزا از یکدیگر هستند که نباید به جای یکدیگر به کار گرفته شوند، فارماکولوژی به نحوه ی رفتار متقابل دارو و سیستم بیولوژیکی می پردازد در حالی که داروسازی در رابطه بامواد اولیه به آماده سازی، توزیع مقدارمواد اولیه در استفاده از داروها می پردازد.

برای خرید کتاب USMLE Step1 Lecture Notes 2022 PHARMACOLOGY کلیک نمایید

USMLE Step1 Lecture Notes 2022 ANATOMY

آناتومی یکی از دروس مهم پزشکی می باشد و شاخه ای از زیست شناسی و پزشکی است. این علم به مطالعه و بررسی علمی ساختمان و ساختار بدن موجودات می پردازد که این بررسی شامل شکل ظاهری، موقعیت قسمت های مختلف، ترکیبات سازنده، محل قرارگیری و روابط اجزا با یکدیگر می باشد.

آناتومی بدن به دو حوزه آناتومی ماکروسکوپی و میکروسکوپی تقسیم می شود.

آناتومی ماکروسکوپی به بررسی اعضای بدن باچشم غیرمسلح میپردازد اما میکروسکوپی به استفاده از ابزارهای تخصصی برای مطالعه بافت های مختلف می پردازد.

برای خرید USMLE Step1 Lecture Notes 2022 ANATOMY کلیک نمایید.

USMLE Step1 Lecture Notes 2022 BEHAVIORAL SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES

طبق تحقیقات انجام شده عوامل رفتاری، روان شناختی و اجتماعی ارتباط تنگاتنگ و موثری باسلامتی و بیماری دارند و بخش اعظمی از بیماری ها نشئت گرفته از عوامل رفتاری و اجتماعی هستند. باید توجه داشت که عوامل اجتماعی و رفتاری بر شیوه ی ارائه ی خدمات مراقبتی و نحوه ی استفاده ی بیمار از این خدمات تاثیر می گذارد. دانشگاه کنتاکی در سال 1959 اولین گروه آموزشی علوم رفتاری را در دانشکده پزشکی آمریکا تاسیس نمود. گزارش های موجود حاکی برآن است که آموزش علوم اجتماعی و رفتاری در دانشکده های پزشکی دارای پیامدهای مثبتی است و دانشج.یانی که در طول دوره ی تحصیل خود دروس علوم اجتماعی و رفتاری را داشتند در ارتباط بابیماربه صورت بهتری می توانستند عمل کنند و هم چنین دانشجو باتوع فرهنگی آشنا و نابرابری و عدم یکسانی در خدمات بهداشتی و درمانی را کاهش می داد.

برای خرید کتاب USMLE Step1 Lecture Notes 2022 BEHAVIORAL SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES کلیک نمایید.

USMLE Step1 Lecture Notes 2022 IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY

علم ایمونولوژی به مطالعه ی سیستم ایمنی بدن می پردازد و شاخه ای از زیست شناسی است. پیشینه ی این علم به زمان ادوارجنر(پیشگام علم ایمونولوژی) باز می گردد. ایمونولوژی در قرن 18 به ظهور واکسیناسیون منجرگشت و ما را در شناسایی گروه های خونی و پیوند اعضا تا به امروز یاری می نماید.

میکروبیولوژی دانشی است که به شناخت میکروارگانیسم ها یاجانداران بسیار ریز می پردازد و عمده ی این جانداران باکتری ها، ویروسها، قاچها و تک سلولی ها می باشندوعلاوه بر شناخت میکروارگانیسم ها، ارتباط آنها باخودشان و هم چنین باموجودات دیگر مورد بررسی واقع می شود. نخستین کسی که در مورد موجودات میکروبیولوژی ها به تحقیق و بررسی پرداخته دانشمند ایتالیایی گیرولامو فراکاستورو بود.

برای خرید کتابUSMLE Step1 Lecture Notes 2022 IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY کلیک نمایید.

USMLE Step 1 Lecture Notes 2022: Biochemistry and Medical Genetics

کلمه ی بیوشیمی در لاتین Biochemistry می باشد از دو بخشChemistry، Bio تشکیل شده است که Bio به معنای زیست و Chemistry  به معنای شیمی می باشد. بیوشیمی علمی است که به بررسی فرآیندهای شیمیایی و ویژگی های مواد موجود در ساختار جانداران زیستی می پردازد. این علم شاحه ای از زیست شناسی می باشد. بیوشیمی در ابتدای قرن بیستم میلادی به عنوان یک علم جداگانه شناخته شد و اصطلاح آن نخستین بار در سال 1903 توسط شیمی دان آلمانی به نام کارل نوبرگ ابداع شد.

بخش های مختلف رشته ی بیوشیمی شامل بیوشیمی متابولیسمی، بیوشیمی بالینی، بیوشیمی ساختاری می شود.

بیوشیمی متابولیسم: به مطالعه روند دانشهای متابولیسمی بدن انسان می پردازد.

بیوشیمی بالینی: کاربرد بیوشیمی در زمینه پزشکی و تشخیص، مطالعه و درمان بیماری است.

بیوشیمی ساختاری: بررسی ساختمان ماکرومولکولها و سایر مولکول های درون سلول مانند پروتئن ها، آنزیم ها و... می پردازد.

ژنتیک پزشکی شاخه ای از علوم زیستی می باشد. ژنتیک پزشکی شامل حوزه های اقدامات بالینی پزشکان، مشاوران ژنتیک و متخصصان تغذیه، فعالیت های آزمایشگاهی ، تشخیص بالینی و تحقیقات در مورد علل و ارث اختلالات ژنتیکی را شامل می شود.

در رابطه با تفاوت ژنتیک پزشکی و انسانی باید بدانیم که علم بررسی انتقال صفات از یک نسل به نسل دیگر را ژنتیک انسانی می گویند و شاخه ای که انتقال صفات از یک نسل به نسل دیگر را ژنتیک انسانی می گویند و شاخه ای که انتقال یک صفت از نسلی به نسل دیگر در انسان را در ارتباط با سلامت و بیماری بررسی می کند ژنتیک پزشکی می گویند.

برای خرید کتاب USMLE Step 1 Lecture Notes 2022: Biochemistry and Medical Geneticsکلیک نمایید.

USMLE Step 1 Lecture Notes 2022 :pathology

آسیب شناسی نام دیگر پاتولوژی می باشد وبه دو شاخه ی آسیب شناسی تشریحی و بالینی تقسیم می شود. پاتولوژی شاخه ای از علم پزشکی است. این علم به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها می پردازد. لازم به ذکر است که آسیب شناسی و فیزیولوژی متفاوت هستند. همانطور که گفته شد هدف علم پاتولوژی یا آسیب شناسی مطالعه ی بیماری و اختلالات بدن است در حالیکه فیزیولوژی به بررسی مکانیسم عملکرد طبیعی و سالم سلول های بدن و به طور کلی بدن انسان می پردازد.

برای خرید کتاب USMLE Step 1 Lecture Notes 2022 :pathology کلیک نمایید.