کلیه را نابود میکنید اگر...!


کد خبر: 21


تاریخ خبر: 1400/01/22


تعداد بازدید: 132
کلیه را نابود میکنید اگر...!

▫️عادت به‌ مصرف نوشابه دارید
▫️سیگار می کشید
▫️کمبود ویتامین B6 دارید
▫️ورزش نمیکنید
▫️کمبود منیزیم دارید
▫️نمک زیادی مصرف میکنید
▫️به‌موقع به بیماری‌ها و عفونت‌ها رسیدگی نمیکنید