رنگ بندی شهرستان های کشور 1400/01/18


کد خبر: 14


تاریخ خبر: 1400/01/19


تعداد بازدید: 84
معاونت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور ، رنگ بندی شهرستان های تا تاریخ 1400/01/18 را اعلام کرد.

به گزارش وبدا، براساس جدیدترین جدول رنگ بندی کرونایی از سوی معاونت بهداشت، در وضعیت زرد ( خطر متوسط ) فقط سطح شغلی 4، در وضعیت نارنجی (پرخطر)، سطح شغلی 3 و 4 و در وضعیت قرمز ( خیلی پرخطر) نیز همه مشاغل (به جز موارد ضروری سطح 1)، تعطیل خواهند بود.

همچنین خروج خودروهای بومی از شهرستان های نارنجی و قرمز و ورود خودروهای غیربومی به شهرستان های نارنجی و قرمز ممنوع است.

گفتنی است، شهروندان می توانند برای اطلاع از وضعیت لحظه ای رنگ بندی شهرستان ها، از اپلیکیشن ماسک استفاده کنند.