1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 1 2019
مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 1  2019 برای فردا
مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 1  2019 برای فردا برای فردا  

مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 1 2019

کد کتاب 105784

کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 1  2019

تعداد صفحه
419
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 1 2019

دارای 10% تخفیف  

کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 1  2019

کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 1  2019

فهرست مطالب

سلول ها: واحدهای پایه ی حیات

ترکیبات شیمیایی سلول ها

انرژی، کاتالیز و بیوسنتز

ساختمان و عملکرد پروتئین

DNA و کروموزوم ها

همانندسازی ، ترمیم و نوترکیبی DNA

از DNA تا پروتئین: چگونه سلول ها ژنوم را می خوانند

کنترل بیان ژن

ژن ها و ژنوم ها چگونه تکامل می یابند

آنالیز ساختار و عملکرد ژن ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند