1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. کتاب مهندسی ایمنی سیستم ها و مدیریت ریسک

کتاب مهندسی ایمنی سیستم ها و مدیریت ریسک

کد کتاب 101324
مهندسی ایمنی سیستم ها و مدیریت ریسک
258,000245,100 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب مهندسی ایمنی سیستم ها و مدیریت ریسک

3
دارای 5% تخفیف انتشارات آثار سبحان   258,000
245,100 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط