1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. اپیدمیولوژی
  5. کتاب فرهنگ جامع همه گیرشناسی (اپیدمیولوژی)

کتاب فرهنگ جامع همه گیرشناسی (اپیدمیولوژی)

کد کتاب 101321
فرهنگ جامع همه گیرشناسی (اپیدمیولوژی)
189,000
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب فرهنگ جامع همه گیرشناسی (اپیدمیولوژی)

1
189,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط