1. انتشارات جعفری نوین
  2. زبان/ اختصارات/ اصطلاحات
  3. انگلیسی عمومی برای دانشجویان دندان پزشکی و بهداشت دهان
انگلیسی عمومی برای دانشجویان دندان پزشکی و بهداشت دهان دانشگاه تهران
انگلیسی عمومی برای دانشجویان دندان پزشکی و بهداشت دهان دانشگاه تهران دانشگاه تهران  

انگلیسی عمومی برای دانشجویان دندان پزشکی و بهداشت دهان

کد کتاب 100869

کتاب انگلیسی عمومی برای دانشجویان دندان پزشکی و بهداشت دهان

آشنایی اولیه با متون دندان پزشکی به زبان انگلیسی

راهنمایی عمومی برای حفاظت و بهداشت

چاپ چهارم

تعداد صفحه
190
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید انگلیسی عمومی برای دانشجویان دندان پزشکی و بهداشت دهان

کتاب انگلیسی عمومی برای دانشجویان دندان پزشکی و بهداشت دهان

کتاب انگلیسی عمومی برای دانشجویان دندان پزشکی و بهداشت دهان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند