1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015
CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015 شایان نمودار
CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015 شایان نمودار شایان نمودار  

CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015

کد کتاب 100864

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015

تعداد صفحه
158
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015

دارای 20% تخفیف  

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015

بخش اول: پیشگیری 

فصل 1: معرفی 

فصل 2: پیشگیری 

فصل 3: آماده سازی 

فصل 4: ملاحظات قانونی

بخش دوم: بی هوشی 

فصل 5: بیهوشی (ملاحظات عمومی) 

فصل 6: سنکوپ وازودپرسور 

فصل 7: افت فشار خون وضعیتی 

فصل 8: عدم کفایت حاد آدرنال 

فصل 9: بیهوشی (تشخیص افتراقی)

بخش سوم: دیسترس تنفسی 

فصل 10: دیسترس تنفسی 

فصل 11: انسداد راه های هوایی به وسیله اجسام خارجی 

فصل 12: هایپرونتیلاسیون 

فصل 13: آسم 

فصل 14: نارسایی قلبی و ادم حاد ریوی 

فصل 15: دیسترس تنفسی (تشخیص های افتراقی)

بخش چهارم: تغییر در سطح هوشیاری (ملاحظات عمومی) 

فصل 16: تغییر در سطح هوشیاری 

فصل 17: دیابت ملیتوس 

فصل 18: اختلال غده تروئید 

فصل 19: Cerebrovascular accident یا آسیب عروق مغز (CVA) 

فصل 20: تغییر سطح هوشیاری (تشخیص افتراقی)

بخش پنجم: تشنج 

فصل 21: تشنج

بخش ششم: اورژانس های مرتبط با دارو 

فصل 22: اورژانس های مرتبط با دارو (ملاحظات کلی) 

فصل 23: واکنش های اوردوز دارویی 

فصل 24: آلرژی 

فصل 25: تشخیص افتراقی اورژانس های مرتبط با دارو 

 

بخش هفتم: درد سینه 

فصل 26: درد سینه (ملاحظات عمومی) 

فصل 27: آنژین صدری 

فصل 28: انفارکتوس حاد میوکارد 

فصل 29: درد سینه (تشخیص افتراقی)

بخش هشتم: ایست قلبی 

فصل 30: ایست قلبی 

فصل 31: ملاحظات برای کودکان 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند