1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11
دارای 10% تخفیف
پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11 حیدری

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

کد کتاب 186197

کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

تعداد صفحه
184
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1401
شابک
9786004896078
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

|

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11


پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

تصویر 1 کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11


پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

تصویر 1 کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11


پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

تصویر 1 کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11


پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

تصویر 1 کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11


پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

تصویر 1 کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11


پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

تصویر 1 کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11


پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

تصویر 1 کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11


پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

تصویر 1 کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11


پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

تصویر 1 کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث کلیه و مجاری ادرار 2022 جلد 11

بخش 11: عملکرد کلیه و مجاری ادراری

فصل 47: برسی کلیه و عملکرد دستگاه ادراری

فصل 48: اداره ی بیمار مبتلا به اختلالات کلیوی

فصل49: اداره بیمار مبتلا به اختلالات دستگاه ادراری