1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بررسی تصویربرداری پزشکی بیماری های شایع سیستم اعصاب مرکزی

بررسی تصویربرداری پزشکی بیماری های شایع سیستم اعصاب مرکزی

کد کتاب 108300

کتاب بررسی تصویربرداری پزشکی بیماری های شایع سیستم اعصاب مرکزی

زیرنظر: دکتر منیژه پاکروان - دکتر علیرضا خوشنویسان

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید بررسی تصویربرداری پزشکی بیماری های شایع سیستم اعصاب مرکزی

دارای 10% تخفیف  
بررسی تصویربرداری پزشکی بیماری های شایع سیستم اعصاب مرکزی

کتاب بررسی تصویربرداری پزشکی بیماری های شایع سیستم اعصاب مرکزی

کتاب های مرتبط با بررسی تصویربرداری پزشکی بیماری های شایع سیستم اعصاب مرکزی