1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. زوج درمانی شناختی رفتاری راهنمای روان شناسان و مشاوران

زوج درمانی شناختی رفتاری راهنمای روان شناسان و مشاوران

کد کتاب 108198

کتاب زوج درمانی شناختی رفتاری راهنمای روان شناسان و مشاوران

تعداد صفحه
288
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید زوج درمانی شناختی رفتاری راهنمای روان شناسان و مشاوران

دارای 0% تخفیف  
زوج درمانی شناختی رفتاری راهنمای روان شناسان و مشاوران

کتاب زوج درمانی شناختی رفتاری راهنمای روان شناسان و مشاوران

کتاب های مرتبط با زوج درمانی شناختی رفتاری راهنمای روان شناسان و مشاوران