1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. بیماری های روانی
بیماری های روانی

بیماری های روانی

کد کتاب 108128

کتاب بیماری های روانی

مصاحبه با بیمار روانی

تست افسردگی بک

تست شخصیت کتل

مقیاس اضطراب کتل

تعداد صفحه
264
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیماری های روانی

کتاب بیماری های روانی

کتاب های مرتبط با بیماری های روانی