1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. درسنامه احیای پایه برای همه
درسنامه احیای پایه برای همه

درسنامه احیای پایه برای همه

کد کتاب 107961

کتاب درسنامه احیای پایه برای همه

بر اساس آخرین منابع جهانی 2016

با مقدمه: دکتر علی بیداری

به کوشش: دکتر هومن حسین نژاد ندائی

محصولی از شرکت فراگیر سلامت اساتید

تعداد صفحه
128
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید درسنامه احیای پایه برای همه

دارای 10% تخفیف  

کتاب درسنامه احیای پایه برای همه

"احیای پایه" مجموعه ای از اقدامات نسبتا ساده ای که در مواجهه با شرایط ایست قلبی با هر دلیل به وسیله نزدیک ترین افراد به صحنه ی حادثه صورت می گیرد. تشخیص و درمان این قربانیان در لحظات اول می تواند بر نتیجه ی کلی بسیار موثر باشد و سرنوشت یک انسان را در دوراهی مرگ و زندگی رقم بزند. با این رویکرد یادگیری و یاددهی این مهارت به صورت عمومی جزء جدایی ناپذیر برخورداری از خدمات سلامت با کیفیت محسوب میشود و همه ما برای اینکه هم کمک رسانی کنیم و هم از کمک سایرین در شرایط حادثه برای خود عزیزانمان بهره مند شویم، باید برای یادگیری و یاددهی آن احساس وظیفه کنیم. این مجموعه در پاسخ به قسمتی از این نیاز پدید آمده است. برای تدوین محتوا و ساختار از شیوه ای هدفمند و روزآمد استفاده شده است.

کتاب درسنامه احیای پایه برای همه

فهرست مطالب

فصل1: ضروریات

فصل2: تعاریف مهم

فصل3: ساختار و عملکرد سیستم های بدن (آناتومی و فیزیولوژی)

فصل4: تشخیص شرایط لازم برای شروع احیاء

فصل5: توالی اقدامات

فصل6: فشردن قفسه سینه

فصل7: آناتومی راه هوایی

فصل8: دستگاه شوک خودکار

فصل9: ارزیابی مداوم کلید ختم یا ادامه احیاء

فصل10: چگونه پی ببریم عملیات احیاء موفقیت آمیز بوده است؟

فصل11: ملاحظات اخلاقی احیاء

فصل12: بلع جسم خارجی

فصل13: شرایط خاص

کتاب های مرتبط با درسنامه احیای پایه برای همه