<
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. جنین شناسی
 4. جنین شناسی پزشکی
جنین شناسی پزشکی گلبان
جنین شناسی پزشکی گلبان گلبان  
جنین شناسی پزشکی گلبان گلبان  

جنین شناسی پزشکی

کد کتاب 100795

کتاب جنین شناسی پزشکی

دکتر جعفرسلیمانی راد - دکتر لیلا روشنگ

برای دانشجویان پزشکی،رشته های وابسته علوم پزشکی و بیولوژی انسانی

تعداد صفحه
328
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید جنین شناسی پزشکی

دارای 5% تخفیف  

جنین شناسی پزشکی دکتر جعفرسلیمانی راد - دکتر لیلا روشنگر

جاذبه برای فراگیری جنین شناسی از کنجکاوی های انسان برای پی بردن به نحوه تکامل فرد نشأت میگیرد.

لزوم درک عمیق و با منطق علمی از ساختمان بدن، اطلاع از چگونگی پیدایش واریاسیون ها و اتیولوژی نقص های مادرزادی از عوامل مهم دیگر هستند که مشوق دانشجویان برای یادگیری جنین شناسی پزشکی می باشند.

ویژگی و پیچیدگی تدریس جنین شناسی این است که در درس جنین شناسی سعی می شود رشد و تکامل سه بعدی جنین با کمک تصاویر دو بعدی بیان شود.بنابراین ضمن بازنگری کتاب و گنجاندن یافته های علمی جدید، سعی شده است که پیچیدگی های درس جنین شناسی پزشکی با افزودن تصاویر رنگی و کیفی کاهش یابد.

کتاب جنین شناسی پزشکی سلیمانی راد

 1. مقدمه و تاریخچه
 2. گامتوژنز و ساختمان دستگاههای تناسلی نر و ماده
 3. لقاح و اولین هفته تکامل
 4. دومین هفته تکامل - تشکیل دیسک رویانی دو لایه
 5. سومین هفته تکامل- تشکیل دیسک رویانی سه لایه
 6. چهارمین تا هشتمین هفته تکامل - دوره میانی
 7. دوران جنینی
 8. جفت و پرده های جنینی
 9. ناهنجاریهای مادر زادی
 10. عوامل دخیل در ارگانوژنز، تکامل قوسهای حلقوی و تکامل صورت
 11. تشکیل حفرات بدن ، دیافراگم و پرده های سروزی
 12. تکامل دستگاه تنفسی
 13. تکامل دستگاه گوارش
 14. تکامل دستگاه ادراری و تناسلی
 15. تکامل دستگاه قلبی -عروقی
 16. تکامل دستگاه اسکلتی - عضلانی
 17. تکامل سیستم عصبی
 18. تکامل چشم و گوش
 19. پوست و ضمائم آن

کتاب های مرتبط با جنین شناسی پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند