1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 2 2019
مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 2  2019 برای فردا
مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 2  2019 برای فردا برای فردا  

مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 2 2019

کد کتاب 107898

کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 2  2019

تعداد صفحه
450
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 2 2019

دارای 22% تخفیف  

کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 2  2019

کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 2  2019

فهرست مطالب

ساختار غشاء

انتقال از میان غشاهای سلول

سلول ها چگونه انرژی را از مواد غذایی دریافت می کنند

تولید انرژی در میتوکندری و کلروپلاست

اجزاء داخلی سلول و انتقال پروتئین

پیام رسانی سلولی

اسکلت سلولی

تقسیم سلولی

تولید مثل جنسی و ژنتیک

اجتمتعات سلولی: بافت ها، سلول های بنیادی و سرطان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند