1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. توسعه و بهسازی مدیران و راهبران در سازمان های آموزشی

توسعه و بهسازی مدیران و راهبران در سازمان های آموزشی

کد کتاب 107768

کتاب توسعه و بهسازی مدیران و راهبران در سازمان های آموزشی

تعداد صفحه
248
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید توسعه و بهسازی مدیران و راهبران در سازمان های آموزشی

دارای 0% تخفیف  
توسعه و بهسازی مدیران و راهبران در سازمان های آموزشی

کتاب توسعه و بهسازی مدیران و راهبران در سازمان های آموزشی

کتاب های مرتبط با توسعه و بهسازی مدیران و راهبران در سازمان های آموزشی