1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی
یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی

یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی

کد کتاب 107477

کتاب یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی

تعداد صفحه
72
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی

دارای 10% تخفیف  

کتاب یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی

کتاب های مرتبط با یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی