1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. سالم زیستن با پیشگیری و کنترل آسیب های شغلی در پرستاران، نانوایان، نجاران و رانندگان
سالم زیستن با پیشگیری و کنترل آسیب های شغلی در پرستاران، نانوایان، نجاران و رانندگان جامعه نگر

سالم زیستن با پیشگیری و کنترل آسیب های شغلی در پرستاران، نانوایان، نجاران و رانندگان

کد کتاب 107155

کتاب سالم زیستن با پیشگیری و کنترل آسیب های شغلی در پرستاران، نانوایان، نجاران و رانندگان

تعداد صفحه
92
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید سالم زیستن با پیشگیری و کنترل آسیب های شغلی در پرستاران، نانوایان، نجاران و رانندگان

دارای 10% تخفیف  

کتاب سالم زیستن با پیشگیری و کنترل آسیب های شغلی در پرستاران، نانوایان، نجاران و رانندگان

تشریح آسیب های شغلی گروهی از خدمت گذاران جامعه

توجه با ارتباط های غیر کلامی (زبان بدن) در حل مشکلات بهداشتی و شغل

کتاب های مرتبط با سالم زیستن با پیشگیری و کنترل آسیب های شغلی در پرستاران، نانوایان، نجاران و رانندگان