1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون 2019

DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون 2019

کد کتاب 107108

کتاب DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی جراحی نوین دهان فک و صورت پیترسون 2019

زیر نظر: دکتر علیرضا جهانگیرنیا

تعداد صفحه
427
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون 2019

دارای 3% تخفیف  

کتاب DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون 2019

کتاب DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون 2019

کتاب DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون 2019

فصل1: ارزیابی سلامت قبل از عمل بیمار

فصل2: پشگیری و درمان اورژانس های پزشکی 

فصل3: اصول جراحی

فصل4: ترمیم زخم

فصل5: کنترول عفونت درجراحی های فک و صورت 

فصل6: وسایل جراحی دهان

فصل7: اصول خارج کردن دندان های ساده 

فصل8: اصول خارج کردن دندان های مشکل 

فصل9: اصول خارج کردن دندان های نهفته 

فصل10: کنترول بعد از عمل بیماران

فصل11: پیشگیری و کنترول عوارض جراحی

فصل12: توجهات پزشکی قانونی

فصل13: جراحی پیش پروتزی

فصل14: درمان ایمپلنت : مفاهیم و روش های مقدماتی

فصل15: درمان ایمپلنت : نظریات پیشرفته و موارد پیچیده 

فصل16: اصول و درمان و پشگیری عفونت های ادنتوژنیک

کتاب های مرتبط با DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون 2019

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند