1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست
رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست بارش دانش
رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست بارش دانش بارش دانش  

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست

کد کتاب 106999

کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست

تالیف:  اریک هال

مترجم: پروفسور حسین مزدرانی

تعداد صفحه
822
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست

دارای 5% تخفیف  

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست؛

کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست نوشته پروفسور اریک هال از معتبرترین کتاب های دانشگاهی در زمینه رادیوبیولوژی است که تقریبا از سی سال پیش تا کنون به عنوان کتاب مرجع درسی در آمریکا و کشورهای اروپایی استفاده می شود.
این کتاب اولین بار در سال ۱۳۶۹ توسط دکتر مزدارانی به فارسی برگردانده شد و علم رادیوبیولوژی و گستردگی آن را معرفی کرد. این ترجمه ویرایش هشتم کتاب است که مبین تلاشی مضاعف برای ارائه همه جانبه از پیبشرفتهای رادیوبیولوژی است. این کتاب در برگیرنده زمینه های مورد علاقه رادیولوژیست‌ها، رادیوتراپیست‌ها، متخصصان پزشکی هسته ای،
کارشناسان ارشد و کارشناسان علوم پرتوی می باشد.

کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست

فصل 1 : فیزیک و شیمی جذب تشعشع

فصل 2 : مکانیزم های مولکولی آسیب و ترمیم آسیب های DNA و کروموزوم

فصل 3 : منحنی های بقای سلول

فصل 4 : حساسیت پرتوی و سن سلول در چرخه ی میتوزی

فصل 5 : تابش تقطیعی و اثر آهنگ دوز

فصل 6 : اثر اکسیژن و اکسیژن دار شدن مجدد

فصل 7 : انتقال خطی انرژی  و اثر بیولوژیکی نسبی

فصل 8 : آثار حاد تابش گیری کل بدن

فصل 9 : مقابله پزشکی با تابش گیری و محافظ های پرتوی

فصل 10 : سرطان زایی تشعشع

فصل 11 : آثار وراثتی تشعشع

فصل 12 : اثر تشعشع بر رویان و جنین

فصل 13 : کاتاراکت زایی تشعشع

فصل 14 : تروریسم رادیولوژیکی

فصل 15 : تصویربرداری مولکولی

فصل 16 : دز ها و مخاطره ها در پرتونگاری تشخیصی, پرتونگاری مداخله ای و کاردیولوژی و پزشکی هسته ای

فصل 17 : حفاظت در برابر تشعشع

فصل 18 : روش های مولکولی در رادیوبیولوژی

فصل 19 : زیست شناسی سرطان

فصل 20 : رابطه پاسخ-دز برای بافت های سالم الگو

فصل 21 : پاسخ بالینی بافت های سالم

فصل 22 : سیستم های تومور الگو

فصل 23 : بافت، تومور و تحول سلول

فصل 24 : زمان, دز و تقطیع در پرتودرمانی

فصل 25 : درمان دوباره پس از پرتودرمانی

فصل 26 : روش های پرتودرمانی جایگزین

فصل 27 : زیست شناسی و استفاده از هیپوکسی تومور

فصل 28 : عوامل شیمی درمانی از منظر رادیوبیولوژیست

فصل 29 : هایپرترمی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند