1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. طرحواره درمانی
  5. تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی
تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی

تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی

کد کتاب 106336

کتاب تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی

دارای 3% تخفیف  

کتاب تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی

کتاب های مرتبط با تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی