1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار) ارجمند
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار) ارجمند ارجمند  

پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)

کد کتاب 106293

کتاب پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)

تعداد صفحه
152
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)

دارای 8% تخفیف  

کتاب پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)