1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی
برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی ارجمند
برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی ارجمند ارجمند  

برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی

کد کتاب 106273

کتاب برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی

تعداد صفحه
192
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی

دارای 3% تخفیف  

کتاب برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی