1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. طراحی و گزارش‌نویسی پژوهش در روان‌شناسی
طراحی و گزارش‌نویسی پژوهش در روان‌شناسی ارجمند
طراحی و گزارش‌نویسی پژوهش در روان‌شناسی ارجمند ارجمند  

طراحی و گزارش‌نویسی پژوهش در روان‌شناسی

کد کتاب 106183

کتاب طراحی و گزارش‌نویسی پژوهش در روان‌شناسی

تعداد صفحه
344
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید طراحی و گزارش‌نویسی پژوهش در روان‌شناسی

دارای 2% تخفیف  

کتاب طراحی و گزارش‌نویسی پژوهش در روان‌شناسی