[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. نکات برتر روماتولوژی

نکات برتر روماتولوژی

کد کتاب 2020253

نکات برتر روماتولوژی  پره تا بورد

قابل اطمینان ترین منبع برای مطالعه دروس پزشکی

درسنامه جامع به همراه تست های آزمون های پره انترنی و دستیاری 8 سال اخیر و ارتقاء و بورد 4 سال اخیر به تفکیک مباحث بیماری های داخلی روماتولوژی

790,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید نکات برتر روماتولوژی

0 ريال

نکات برتر روماتولوژی  پره تا بورد

قابل اطمینان ترین منبع برای مطالعه دروس پزشکی

درسنامه جامع به همراه تست های آزمون های پره انترنی و دستیاری 8 سال اخیر و ارتقاء و بورد 4 سال اخیر به تفکیک مباحث بیماری های داخلی روماتولوژی

کتاب های مرتبط با نکات برتر روماتولوژی