1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. سری کتاب های کی بی کیو روماتولوژی QBQ (مطابق هاریسون 2018)
سری کتاب های کی بی کیو روماتولوژی  QBQ (مطابق هاریسون 2018)

سری کتاب های کی بی کیو روماتولوژی QBQ (مطابق هاریسون 2018)

کد کتاب 105590

سری کتاب های کی بی کیو روماتولوژی  QBQ (مطابق هاریسون 2018)

در هشت ساعت دوره کنید

همرا با آزمون های دستیاری و پره انترنی اسفند 97

تعداد صفحه
111
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید سری کتاب های کی بی کیو روماتولوژی QBQ (مطابق هاریسون 2018)

دارای 15% تخفیف  

سری کتاب های کی بی کیو روماتولوژی  QBQ (مطابق هاریسون 2018)

  • ارایه منتخب پرسش های چهار گزینه ای آزمون های دستیاری 78 تا اسفند 97
  • ارایه منتخب پرسش های چهار گزینه ای آزمون های پره انترنی کلیه قطب ها از شهریور 93 تا اسفند 97
  • بررسی تمامی قطب های پره انترنی از شهریور 93
  • ارایه تمامی مفاهیم و نکات در قالب پاسخ نامه
  • پرهیز از بررسی سوال های تکراری و مشابه

کتاب های مرتبط با سری کتاب های کی بی کیو روماتولوژی QBQ (مطابق هاریسون 2018)