1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. ایمنی بهداشت و محیط زیست در ریخته گری
ایمنی بهداشت و محیط زیست در ریخته گری فن آوران
ایمنی بهداشت و محیط زیست در ریخته گری فن آوران فن آوران  

ایمنی بهداشت و محیط زیست در ریخته گری

کد کتاب 155140

کتاب ايمنی بهداشت و محيط زيست در ريخته گری

تعداد صفحه
1392
زبان
فارسی
مترجم
سهراب ماستری فراهانی
نوبت چاپ
اول

خرید ایمنی بهداشت و محیط زیست در ریخته گری

دارای 3% تخفیف