[ 02166493154 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
 1. انتشارات جعفری
 2. علوم پزشکی
 3. طب داخلی
 4. راهنمای عملی تفسیر آزمون های عملکرد ریوی (PFT)

راهنمای عملی تفسیر آزمون های عملکرد ریوی (PFT)

کد کتاب 100029

راهنمای عملی تفسیر آزمون های عملکرد ریوی (PFT)

فهرست کلی

 1. پیشگفتار
 2. اسپیرومتری
 3. حجم های استاتیک ریوی
 4. ظرفیت انتشاری ریه
 5. برونکودیلاتورها و آزمون بررسی برونشی
 6. گاز های خون شریانی
 7. سایر آزمون های مکانیک ریه : مقاومت و کمپلیانس
 8. توزیع تهویه
 9. حداکثر فشار های تنفسی
 10. ارزیابی قبل از جراحی عملکرد ریوی
 11. آزمون های ساده ظرفیت فعالیت بیمار
 12. الگوی تغییرات نتایج آزمون های عملکرد ریوی در بیماریهای مختلف
 13. چه زمانی و کدام آزمون عملکرد ریوی را درخواست نماییم؟
 14. روشهای تفسیر آزمون های عملکرد ریوی
 15. مثالهای تشریحی
370,000
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای عملی تفسیر آزمون های عملکرد ریوی (PFT)

5
370,000 ریال
0 ريال
0 ريال

راهنمای عملی تفسیر آزمون های عملکرد ریوی (PFT)

در ترجمه این کتاب سعی شده است سعی شده است از مضامین و اصطلاحات رایج که توسط متقدمین بکار رفته و یا استفاده آنها توسط فرهنگستانها توصیه شده نهایت استفاده به عمل آید.

کتاب های مرتبط با راهنمای عملی تفسیر آزمون های عملکرد ریوی (PFT)

طب داخلی