1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. فارماکولوژی/ داروسازی
 4. مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 1
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 1 آییژ
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 1 آییژ آییژ  

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 1

کد کتاب 105400

کتاب مجموعه کتاب های  علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 1

تعداد صفحه
480
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 1

مجموعه کتاب های  علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 1

بخش عمده ای از فعالیت های تشخیصی و درمانی بیماری ها به کمک آزمایش هایی صورت می گیرد که که به همت و تلاش کارشناسان آزمایشگاه انجام می شوند.

به همان اندازه که نتیجه صحیح یک آزمایشگاه به پزشک در تشخیص و پایش بیماری کمک کند ، به همان اندازه نیز نتیجه اشتباه یک آزمایش می تواند سبب تشخیص و انجام اقدامات درمانی نامناسب شود.

کتاب مجموعه کتاب های  علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 1

 1. مدیریت کیفیت در بیوشیمی
 2. کربوهیدرات ها مشتقات آن ها
 3. لیپیدها
 4. تعیین مقدار پروتئین
 5. اندازه گیری فعالیت آنزیم ها
 6. جستجو و تعیین مقدار تومور مارکرها
 7. اندازه گیری ترکیبات نیتروژن دار غیر پروتئینی
 8. اندازه گیری بیلی روبین
 9. اندازه گیری ویتامین ها
 10. عناصر معدنی
 11. پایش داروهای درمانی
 12. مارکرهای استخوانی
 13. گازهای خونی و PH

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند