1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. ایمونولوژی برای علوم پایه پزشکی
ایمونولوژی برای علوم پایه پزشکی اندیشه رفیع
ایمونولوژی برای علوم پایه پزشکی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
ایمونولوژی برای علوم پایه پزشکی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

ایمونولوژی برای علوم پایه پزشکی

کد کتاب 105041

کتاب ایمونولوژی برای علوم پایه پزشکی

تعداد صفحه
210
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ایمونولوژی برای علوم پایه پزشکی

دارای 20% تخفیف  

کتاب ایمونولوژی برای علوم پایه پزشکی

فصل 1 : مقدمه

فصل 2 : سلول های خونی

فصل 3 : سیستم لنفاوی

فصل 4 : ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی

فصل 5 : دفاع های عمومی و اختصاصی

فصل 6 : ایمنی هومورال

فصل 7 : سیتوکین ها

فصل 8 : کمپلمان

فصل 9 : پروتئین های مرحله حاد

فصل 10 : ایمنی ضد ویروسی

فصل 11 : ایمنی ضد باکتری

فصل 12 : ایمنی نسبت به قارچ ها و انگل ها

فصل 13 : واکسیناسیون

فصل 14 : آنتی ژن ها

فصل 15 : آنتی ژن های کمپلکس سازگاری بافتی اصلی

فصل 16 : پیوند

فصل 17 : خود ایمنی

فصل 18 : ازدیاد حساسیت

فصل 19 : نقایص ایمنی

فصل 20 : ایمونولوژی تومور

فصل 21 : روش های آزمایشگاهی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند