[ 02166493154 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
 1. انتشارات جعفری
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. کتاب پرستاری بهداشت فرد و خانواده 2

کتاب پرستاری بهداشت فرد و خانواده 2

کد کتاب 104359

کتاب پرستاری بهداشت فرد و خانواده 2

این کتاب شامل 17 فصل میباشد.

 1. بهداشت فردی
 2. بهداشت خانواده و تعاریف خانواده
 3. انواع خانواده و جمعیت شناسی آن
 4. بهداشت ازدواج با تاکید بر مشاوره ژنتیک
 5. ازدواج و تشکیل خانواده از دیدگاه اسلام
 6. الگو های ارتباطی و ساختار خانواده
 7. نقش ها و عملکرد اعضای خانواده
 8. دوره زندگی خانواده
 9. بازدید منزل
 10. فرآیند پرستاری  در خانواده
 11. خانواده های آسیب پذیر(طلاق،تک والدینی،فقر،مهاجرت،بیماری مزمن)
 12. بحران در خانواده
 13. معلولیت در خانواده
 14. اعتیاد در خانواده
 15. خشونت در خانواده
 16. بیماریابی در خانواده
 17. الگو های پرستاری قابل استفاده در پرستاری خانواده
200,000
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب پرستاری بهداشت فرد و خانواده 2

5
200,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب پرستاری بهداشت فرد و خانواده 2

در اهداف سلامتی برای مردم،بر ارتقاءسلامتی کاهش خطر تاکید شده است.خطرات بخشی از جمعیت،یک روش مستقیم برای بهبود سلامت جمعیت عمومی است.اهداف مربوط به کاهش خطرات سلامتی برای خانواده ها شناسایی شده است.خانواده به عنوان یک عامل محیطی مهم است که سلامت افراد را تحت تاثیر قرار میدهد؛همچین پایه و اساس سلامت جامعه و جمعیت بزرگ تر است.

کتاب های مرتبط با کتاب پرستاری بهداشت فرد و خانواده 2

بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار