1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اصول طب داخلی هاریسون بیماری های غدد و متابولیسم 2018

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های غدد و متابولیسم 2018

کد کتاب 105426

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های غدد و متابولیسم 2018

1,200,0001,140,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول طب داخلی هاریسون بیماری های غدد و متابولیسم 2018

9
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   1,200,000
1,140,000 ریال
0 ريال
0 ريال

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های غدد و متابولیسم 2018

True های مرتبط