1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018

کد کتاب 999

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018

1,300,0001,235,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018

10
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   1,300,000
1,235,000 ریال
0 ريال
0 ريال

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018

True های مرتبط