1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی بالینی اسنل 2019 سر و گردن

آناتومی بالینی اسنل 2019 سر و گردن

کد کتاب 105204

آناتومی بالینی اسنل 2019  سر و گردن

600,000570,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آناتومی بالینی اسنل 2019 سر و گردن

نا محدود
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   600,000
570,000 ریال
0 ريال
0 ريال

آناتومی بالینی اسنل 2019  سر و گردن

True های مرتبط