1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018

کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018

کد کتاب 105193

کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018

900,000855,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018

نا محدود
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   900,000
855,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018

True های مرتبط