1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018

کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018

کد کتاب 105195

کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018

1,500,0001,425,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018

نا محدود
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   1,500,000
1,425,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018

True های مرتبط