1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی گری سر و گردن 2020

آناتومی گری سر و گردن 2020

کد کتاب 105196

آناتومی گری سر و گردن 2020

700,000665,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید آناتومی گری سر و گردن 2020

نا محدود
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   700,000
665,000 ریال
0 ريال
0 ريال

آناتومی گری سر و گردن 2020

True های مرتبط