1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. اصول فیزیک تفسیر بالینی MRI

اصول فیزیک تفسیر بالینی MRI

کد کتاب 105198

اصول فیزیک تفسیر بالینی MRI

350,000332,500 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید اصول فیزیک تفسیر بالینی MRI

2
دارای 5% تخفیف انتشارات نوردانش   350,000
332,500 ریال
0 ريال
0 ريال

اصول فیزیک تفسیر بالینی MRI

True های مرتبط