1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

کد کتاب 105202

بهداشت مواد غذایی

700,000665,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید بهداشت مواد غذایی

5
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   700,000
665,000 ریال
0 ريال
0 ريال

بهداشت مواد غذایی

True های مرتبط