1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. کتاب کاملترین مرجع تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 2019

کتاب کاملترین مرجع تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 2019

کد کتاب 105205

کتاب کاملترین مرجع تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 2019

900,000855,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب کاملترین مرجع تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 2019

نا محدود
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   900,000
855,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب کاملترین مرجع تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 2019

True های مرتبط