1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی گری سر و گردن (جلد3 ) 2020
آناتومی گری سر و گردن (جلد3 ) 2020 ابن سینا
آناتومی گری سر و گردن (جلد3 ) 2020 ابن سینا ابن سینا  
آناتومی گری سر و گردن (جلد3 ) 2020 ابن سینا ابن سینا  

آناتومی گری سر و گردن (جلد3 ) 2020

کد کتاب 104617

کتاب آناتومی گری سر و گردن جلد3  2020

تعداد صفحه
332
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آناتومی گری سر و گردن (جلد3 ) 2020

دارای 18% تخفیف  

کتاب آناتومی گری سر و گردن جلد3  2020

در متن این کتاب، موارد بالینی در انتهای فصول، و در قسمت آناتومی سطحی بازنگری و به روز کرده ایم. ثانیا مطالب بالینی جدیدی را افزوده ایم تا خواننده، مثال های مرتبط با اطلاعات آناتومیک را با شرایط بالینی به روز نماید.

آناتومی (کالبد شناسی) انسانی ، پایه و اساس پزشکی است که در مراحل اولیه تحصیلی کلیه دانشجویان علوم پزشکی تدریس میشود . این علم به شاخه های مختلفی نطیر آناتومی ماکروسکوپی ، آناتومی میکروسکوپی و جنین شناسی تقسیم می شود.

کتاب آناتومی گری یکی از کتب ارزشمند آناتومی است که تجربیات دانشمندان بزرگ آناتومی را با تأکید بر ارتباط بالینی آنها در اختیار دانش پژوهان قرار می دهد. این کتاب که پس از بازنگری کوریکولوم پزشکی عمومی به عنوان یکی از منابع اصلی معرفی شده است در بسیاری از جنبه ها پیشرو بوده و می تواند راهگشای دانشجویان عزیز باشد. امید است ترجمه کتاب حاضر در پیشرفت علمی دانشجویان مفید و مؤثر باشد.

«آناتومی گری برای دانشجویان» کتابی مبتنی بر اصول بالینی برای فراگیری آناتومی انسان می باشد. کتاب برای دانشجویان در رشته های مختلف (نظیر پزشکی، دست ورزی، و فیزیوتراپی) طراحی شده است. دانشجویانی که با روش های سنتی، سیستمیک، ترکیب دو روش سنتی و سیستمیک و یادگیری مبتنی بر حل مسأله تحصیل می کنند، به ویژه دانشجویانی با محدودیت دروس تئوری و عملی آناتومی مواجه هستند، از مطالعه این کتاب بهره خواهند برد.

کتاب آناتومی گری سر و گردن جلد3  2020

فصل8 : سر و گردن

  مرور منطقی

  توصیف عمومی

  عملکردها

  اجزا

  ارتباط با نواحی دیگر

  نکات مهم

  آناتومی ناحیه ای

  جمجمه

  حفره جمجمه

 مننژها

  مغز و خونرسانی آن

  اعصاب مغزی

  صورت

  اسکالپ

  اوربیت

 حفره های تمپورال و اینفراتمپورال

  حفره پتریگوپالاتین

  گردن

 حلق

  حنجره

  حفره های بینی

  حفره دهان

  آناتومی سطحی

 موارد بالینی

  نمایه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند