1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی گری سر و گردن 2020

آناتومی گری سر و گردن 2020

کد کتاب 105191

آناتومی گری سر و گردن 2019

600,000570,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید آناتومی گری سر و گردن 2020

2
دارای 5% تخفیف انتشارات ابن سینا   600,000
570,000 ریال
0 ريال
0 ريال

آناتومی گری سر و گردن 2019

True های مرتبط