1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. osce بیماریهای عفونی (جهت امتحانات آسکی و بورد تخصصی)

osce بیماریهای عفونی (جهت امتحانات آسکی و بورد تخصصی)

کد کتاب 000917

osce بیماریهای عفونی (جهت امتحانات آسکی و بورد تخصصی)

348,000
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید osce بیماریهای عفونی (جهت امتحانات آسکی و بورد تخصصی)

4
348,000 ریال
0 ريال
0 ريال

osce بیماریهای عفونی (جهت امتحانات آسکی و بورد تخصصی)

True های مرتبط