1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. پوست و زیبایی
  4. راهنمای کاربردی تکنیک های تزریق زیبایی (نوروتوکسین، فیلر، رفع چربی)

راهنمای کاربردی تکنیک های تزریق زیبایی (نوروتوکسین، فیلر، رفع چربی)

کد کتاب 105182

راهنمای کاربردی تکنیک های تزریق زیبایی (نوروتوکسین، فیلر، رفع چربی)

1,100,000
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید راهنمای کاربردی تکنیک های تزریق زیبایی (نوروتوکسین، فیلر، رفع چربی)

4
1,100,000 ریال
0 ريال
0 ريال

راهنمای کاربردی تکنیک های تزریق زیبایی (نوروتوکسین، فیلر، رفع چربی)

True های مرتبط