1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب شناسی تشخیصی

میکروب شناسی تشخیصی

کد کتاب 105185

میکروب شناسی تشخیصی

700,000
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید میکروب شناسی تشخیصی

3
700,000 ریال
0 ريال
0 ريال

میکروب شناسی تشخیصی

True های مرتبط