1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. کتاب مرجع ویروس شناسی جانوری نوین به زبان ساده (دامی ،انسانی و جانوری)

کتاب مرجع ویروس شناسی جانوری نوین به زبان ساده (دامی ،انسانی و جانوری)

کد کتاب 105181

کتاب مرجع ویروس شناسی جانوری نوین به زبان ساده (دامی ،انسانی و جانوری)

790,000
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب مرجع ویروس شناسی جانوری نوین به زبان ساده (دامی ،انسانی و جانوری)

4
790,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب مرجع ویروس شناسی جانوری نوین به زبان ساده (دامی ،انسانی و جانوری)

True های مرتبط