1. انتشارات جعفری
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مجموعه سوالات آزمون های دکترا ( اصول و مبانی مراقبت پرستاری )

مجموعه سوالات آزمون های دکترا ( اصول و مبانی مراقبت پرستاری )

کد کتاب 105179

مجموعه سوالات آزمون های دکترا ( اصول و مبانی مراقبت پرستاری )

699,000664,050 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات آزمون های دکترا ( اصول و مبانی مراقبت پرستاری )

4
دارای 5% تخفیف انتشارات جامعه نگر   699,000
664,050 ریال
0 ريال
0 ريال

مجموعه سوالات آزمون های دکترا ( اصول و مبانی مراقبت پرستاری )

True های مرتبط