1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. دستنامه تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران

دستنامه تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران

کد کتاب 00111

 دستنامه تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران

600,000570,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید دستنامه تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران

5
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   600,000
570,000 ریال
0 ريال
0 ريال

 دستنامه تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران

True های مرتبط